EMISNÉ KONTROLY AUTOMOBILOV
EK PREŠOV

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY UNI STK V PREŠOVE VYKONÁVA
EMISNÉ KONTROLY NA NASLEDUJÚCICH TYPOCH VOZIDIEL:

A.

vo vozidlách so zážihovým (benzínovým) motorom a vozidlách poháňaných plynovým palivom (LPG/ CNG)

B.

vo vozidlách zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT, RKAT OBD (r.v. od 1. 1. 2005 a vyššie)

C.

vo vozidlách vznetovým (naftovým) motorom s emisným systémom BEZKAT/NKAT, so systémom NKAT OBD (rok výroby od 1. 1. 2008 a vyššie)

AKÉ DOKLADY POTREBUJEM K EMISNEJ KONTROLE?
 1. Pravidelná kontrola
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 1. Zvláštna kontrola (vykonáva sa pri dovoze vozidla zo zahraničia)
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným útvarom PZ
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov
 1. Administratívna kontrola (vykonáva sa pri zmene EČV, pri poškodení, alebo strate kontrolnej nálepky a pri dovezených vozidlách po pridelení EČV)
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom PZ
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 • protokol o vykonanej emisnej kontrole
AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL?
KATEGÓRIA VOZIDLAPRVÁ EKNASLEDUJÚCA
M1, N1 so zážihovým motorom4 roky2 roky
M1, N1 so vznetovým motorom4 roky2 roky
M2, M3, N2, N31 rok1 rok
M1 - M3, N1 - N3 *1 rok1 rok
T1 - T54 roky2 roky
M1 a N1 BEZKAT/NKAT1 rok2 roky
M1 a N1 BEZKAT/NKAT1 rok2 roky
M1 a N1 BEZKAT/NKAT1 rok2 roky
vozidlá poháňané plynovým palivom (LPG/CNG)4 roky2 roky
výcvikové vozidlá autoškoly M, N, T1 rok1 rok
* Používané na zdravotnícku alebo banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu.
AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL?
 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení
 • nesúhlasia identifikátory namontovaného plynového zariadenia s údajmi v priloženom protokole o montáži plynového zariadenia

CENNÍK

Emisnej kontroly