EMISNÁ KONTROLA AUTOMOBLOV
EK KOŠICE A PREŠOV

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY UNI STK V PREŠOVE VYKONÁVA AJ
EMISNÉ KONTROLY NA NASLEDUJÚCICH TYPOCH VOZIDIEL:

A.

vo vozidlách zážihovým (benzínovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT

B.

vo vozidlách zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT, RKAT OBD (r.v. od 1. 1. 2005 a vyššie)

C.

vo vozidlách vznetovým (naftovým) motorom s emisným systémom BEZKAT/NKAT, so systémom NKAT OBD (rok výroby od 1. 1. 2008 a vyššie)

AKÉ DOKLADY POTREBUJEM K EMISNEJ KONTROLE?
 1. Pravidelná kontrola
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 1. Zvláštna kontrola (vykonáva sa pri dovoze vozidla zo zahraničia)
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným útvarom PZ
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov
 1. Administratívna kontrola (vykonáva sa pri zmene EČV, pri poškodení, alebo strate kontrolnej nálepky a pri dovezených vozidlách po pridelení EČV)
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom PZ
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 • protokol o vykonanej emisnej kontrole
AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL?
KATEGÓRIA VOZIDLA PRVÁ EK NASLEDUJÚCA
M1, N1 so zážihovým motorom 4 roky 2 roky
M1, N1 so vznetovým motorom 4 roky 2 roky
M2, M3, N2, N3 1 rok 1 rok
M1 - M3, N1 - N3 * 1 rok 1 rok
T1 - T5 4 roky 2 roky
M1 a N1 BEZKAT/NKAT 1 rok 2 roky
výcvikové vozidlá autoškoly M, N, T 1 rok 1 rok
* Používané na zdravotnícku alebo banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu.
AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL?
 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení
 • nesúhlasia identifikátory namontovaného plynového zariadenia s údajmi v priloženom protokole o montáži plynového zariadenia

CENNÍK

CENNÍK EK PLATNÝ
OD 1. 8. 201